jaunākās

ziņas

VĀGNERA NAMA

NĀKOTNES VĪZIJA

  • Teātra skatuve
  • Muzejs
  • Stipendijas
  • GESAMTKUNSTWERK21
  • Pasākumu telpas
  • Meistarklases

Rīgas Vāgnera nams, uzcelts 1782. gadā, sākotnēji tika dēvēts par Rīgas Pilsētas teātri. Periodā no 1837. līdz 1839. gadam, kad par galveno teātra diriģentu tika iecelts Rihards Vāgners, nams kļuva par Rīgas kultūras dzīves centru.

Vāgnera Nama

Patroni

Vācijas, Latvijas un pasaules kultūras vēsturē īpašu lappusi ir ierakstījis Rihards Vāgners – izcils komponists un diriģents, kura daiļrade dzirdama lielākajās koncertzālēs un opernamos visā pasaulē. Tāpēc varam būt patiesi lepni, ka nelielu, bet ļoti vērtīgu savu dzīves daļu mākslinieks ir pavadījis Rīgā, atstājot bagātīgu kultūrvēsturisko mantojumu. Novērtējot Riharda Vāgnera personības spēku un viņa ieguldījumu, esmu pateicīgs par Rīgas Riharda Vāgnera biedrības iniciatīvu atjaunot skaisto Riharda Vāgnera namu – kultūrvēsturisku vietu, kas nākotnē varētu kļūt par starptautiski nozīmīgu kultūras centru visā Ziemeļeiropā un papildināt Latvijas kultūras telpu ar spilgtu akcentu.

– Egils Levits

Kādreizējais Latvijas Valsts prezidents

Ar projektu “Riharda Vāgnera nams” Rīgā pasaules līmeņa kultūrvietai tiek dota jauna elpa. Tā dzīvi liecina par vāciešu un latviešu bagātīgo vēsturi Eiropā. Riharda Vāgnera pirmā nozīmīgā radošās darbības vieta būs atkal pieejama kā koncertzāle, kas turklāt atrodas izteikti eiropeiskā vidē. Tagad Rīgu, Eiropas ziemeļaustrumu kultūras metropoli, kā mūziķu savstarpējās apmaiņas un sadarbības vietu bagātinās arī Vāgnera teātris. Vācija atbalsta Riharda Vāgnera biedrību Rīgā šī projekta īstenošanas gaitā, un es kā Vācijas prezidents esmu gandarīts par iespēju dot savu ieguldījumu, kopā ar Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu uzņemoties patrona pienākumus.

– Franks Valters Šteinmeiers

Vācijas Federatīvās Republikas prezidents

Kad esi nokļuvis ēkā un iztēlojies, kā tā atdzīvosies un to piepildīs mūzika, no šīm sajūtām vairs nevar atbrīvoties. Iedzīvināt šo vīziju — to es vēlos paveikt no visas sirds. Šis unikālais ēku komplekss, kas nozīmīgs mūzikas vēsturē, kļūs par tikšanās vietu jauniem mūziķiem no visas pasaules — tas būs īsts veiksmes stāsts.

– Eva Vāgnere-Paskjē

Riharda Vāgnera mazmazmeita

Jaunākās

Ziņas

Vāgnera nama

atdzimšanas plāns

  Sabiedrības atbalsts 

  Ēkas restaurācija    

  Kultūras pasākumi   

Projekta plāns

“Es rakstu mūziku ar izsaukuma zīmi!”
Rihards Vāgners

Vāgnera nama pienesums

kultūras attīstībai

Ēkas atdzimšana veicinās kultūras dzīves uzplaukumu un nodrošinās telpas klasiskās mūzikas attīstībai Latvijā.

ZIEDOT Rīgas vāgnera namam