Atzīmējot Rīgas Pilsētas teātra 240 gadu jubilejai, 13. septembrī norisināsies konference “No Fītinghofa teātra līdz Vāgnera namam”. Pieci referāti ļaus ielūkoties nama Vāgnera ielā 4 vēsturē no pirmsākumiem līdz pat mūsdienām, pievēršoties Rīgas Pilsētas teātra ikdienai, šeit tapušajiem darbiem, Rihardam Vāgneram un viņa laikabiedriem, kā arī ēkas būvvēsturei un nākotnes plāniem.

Konferenci aicināti apmeklēt visi interesenti, iepriekš reģistrējot savu dalību šeit. Konferencei būs iespējams sekot arī tiešsaistē, Vāgnera teātra atjaunošanas projekta Facebook lapā.

 

Joahims fon Fītinghofs un Jūlija fon Fītinghofa “Oto Hermaņa fon Fītinghofa-Šēla un Fītinghofu dzimtas mantojums”

Rīgas Pilsētas teātra dibinātājs un pirmais direktors bija Oto Hermanis fon Fītinghofs-Šēls. Fītinghofu dzimtai ir sena un bagāta vēsture, gadsimtu gaitā uzturot saikni starp latviešu un vācu kultūru. Divi Fītinghofu dzimtas pārstāvji un teātra dibinātāja tiešie pēcteči atklās šīs saiknes un Rīgā atstātās pēdas, iepazīstinot ar Oto Hermaņa fon Fītinghofa-Šēla personību, kā arī ar visu Fītinghofu dzimtu.

Referāts vācu valodā ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā.

 

Dr. art. Ilona Breģe “Rihards Vāgners un viņa muzikālie domubiedri Rīgas Pilsētas teātrī”

Komponiste un mākslas doktore Ilona Breģe sniegs ieskatu teātra trupā kā vienotā kolektīvā un arī izcels galvenos operu lomu dziedātājus, kuri Vāgnera kā diriģenta vadīti iestudēja un atskaņoja dažādu stilu operas. Te minami gan daudzi nozīmīgi tā laika solisti, kuri Rīgā tika angažēti noteiktam laikam, bet savas skatuves gaitas ar panākumiem turpināja citos slavenos tā laika teātros, gan tādi dziedātāji, kuri vēlākos gados Rīgas Pilsētas teātrī dziedāja Vāgnera operu pirmajos iestudējumos Rīgā.

Referāts latviešu valodā ar sinhrono tulkojumu angļu valodā.

 

Dr. arch. Ilmārs Dirveiks “Ieskats ēkas Riharda Vāgnera ielā 4 būvvēsturē”

Nams Vāgnera ielā 4 laika gaitā piedzīvojis daudzkārtējas pārbūves, bet diemžēl ne par visām saglabājušās dokumentālas liecības, vai arī ziņas par tām ir ļoti skopas un neviennozīmīgas, tomēr plašāka un izsmeļošāka informācija ir  pieejama par ēkā notikušajām izmaiņām 20. gadsimta gaitā. Referāts sniegs ieskatu ēkas būvvēsturē un mazāk zināmos faktos par to.

Referāts latviešu valodā ar sinhrono tulkojumu angļu valodā.

 

Arch. Zaiga Gaile “Vāgnera teātra arhitektūras mantojums un ieskats rekonstrukcijas projektā”

Ideja par Vāgnera teātra restaurāciju radās pirms vairākiem gadiem, un neatņemama tās sastāvdaļa ir jaunā projekta arhitektoniskā vīzija. Atgriešanās pie ēkas pirmā arhitekta Kristofa Hāberlanda projektētās fasādes, Vāgnera laika operteātra zāles atjaunošana ar orķestra bedri un daudz kas cits – Zaigas Gailes prezentācija ļaus ielūkoties Vāgnera teātra atjaunošanas projekta detaļās un nākotnes plānos.

Referāts latviešu valodā ar sinhrono tulkojumu angļu valodā.

 

Dr. art. Lolita Fūrmane “Heinrihs Dorns kā Vāgnera Rīgas perioda laikabiedrs un viņa operas nesenais atklājums”

Referāta pamatā ir pirmreizējs pētījums par vienu no Rīgas operām, kuru Riharda Vāgnera Rīgas perioda (1837 – 1839) kolēģis komponists un kapelmeistars Heinrihs Dorns (1804 – 1892) ir sarakstījis un uzvedis neilgi pēc Vāgnera aizbraukšanas. Tā ir opera “Anglijas karogs” (Das Banner von England), kas piedzīvoja pirmizrādi Rīgā 1841. gada rudenī. Līdz pat 2018. gadam bija tikai faktoloģiskas ziņas par šo operu. Latvijas Nacionālā bibliotēka nesen īpašumā ieguvusi Rīgas Pilsētas teātra nošu krājumu, un tajā izdevies atklāt šīs operas pilnu rokraksta partitūru. Konferences laikā tiks izpildīts arī fragments no šīs operas.

Referāts latviešu valodā ar sinhrono tulkojumu angļu valodā.