Vāgnera mājas projekts ir saņēmis Latvijas Saeimas un Latvijas valdības konceptuālu atbalstu. 2019. gada 19. septembrī likums par Vāgnera nama Vāgnera ielā 4., Rīgā nodošanu īpašumā Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai konceptuāli un vienbalsīgi tika apstiprināts pirmajā lasījumā.

Likuma galīga pieņemšana ir plānota 2020. gada pirmajā pusē.

Vāgnera mājas atjaunošanai nepieciešamos līdzekļus Vāgnera biedrība plāno iegūt starptautiskos sabiedriskos un privātos fondos.

2020. gadā paredzēts uzsākt projektēšanas darbus. 2021. gadā esam plānojuši sākt mājas pārbūvi. Līdz tam ir jāsavāc mājas atjaunošanai nepieciešamie 25 miljoni EUR.

2025. gadā gribam Vāgnera teātri atklāt.