Piektdien, 25. novembrī, plkst. 19.00 Rīgas Vāgnera namā, Riharda Vāgnera ielā 4, norisināsies mākslinieču Mejas Sarmītes Kalniņas un Simonas Orinskas veidotās performances “Valkīru dialogs”, kurās skatītājiem tiks dota iespēja piedzīvot mākslas pirmatnējos, dzīvinošos, ķermeniskos bezapziņas aspektus, reflektējot par femīnās enerģijas, zaudējumu un autoritātes attiecībām.

Performances “Valkīru dialogs” vienu no sarunām veidos Mejas Sarmītes Kalniņas radītā “Klātneesamības esamība” (The Presence of Absence) – vizuāli iespaidīgs, barokāls ceļojums, kas ieved zaudējumu teritorijā, kur kopīgā rituālā darbībā saplūst individuālā un kolektīvā apziņa. Sarunu turpinās Simonas Orinskas performance “Tur viņa nāk, mana brīnišķīgā pasaule” (There She Goes My Beautiful World), kas ataino virzību no ārējās autoritātes uz iekšējo autoritāti, kas ir sarežģīts daudzpakāpju process jebkura indivīda, sabiedrības un arī valsts attīstībā. Performancē piedalīsies arī skaņu mākslinieks Arvis Kantiševs un dziedātāja Anta Eņģele. Tāpat performancē tiks izmantoti arī Ligitas Embrektes austā Lielvārdes josta, Brigitas Strodas radītais kronis un Ineses Gibeiko veidots tērps.

Abu mākslinieču rokrakstā atbalsojas Vāgnera totālā teātra jēdziens, īstenojot performances ar operisku barokalitāti un dramatismu, bagātīgu skatuves mākslu elementu sintēzi un saspēli, izmantojot skaņu, mūziku, ķermeni, balsi un vizualitāti. Abus darbus vieno arī butō mākslas estētika. Turklāt, par performances vienojošo elementu tiek izvirzītas “Valkīras” – dievišķas būtnes, kas pavada karā mirušo varoņu dvēseles uz pazemes valstību un ir arī viņu mīļākās. Performancē tiks meklēts šo dažādo spēku līdzsvars, kas šodienas situācijā mūsu dzīvēs tiek īpaši konfrontēts ar apdraudētību un neziņu kā personiskā, tā plašākā mērogā.

Mejas Sarmītes Kalniņas radītās performances “Klātneesamības esamība” pirmizrāde norisinājās Starptautiskajā Performances mākslas festivālā “Starptelpa” 2022. gada jūnijā. Tā tapusi, māksliniecei sadarbojoties ar butō performances mākslinieku grupu. Simonas Orinskas solo pirmizrāde “Tur viņa nāk, mana brīnišķīgā pasaule” notika Ņujorkā, Grace Gallery, 2022. gada septembrī, Baltijas mākslas festivāla ietvaros, kopā ar Latvijas Performances mākslas centra mākslinieku grupu.

Zīmīgi, ka performance norisināsies tieši Rīgas Vāgnera namā, jo skatītājiem būs izdevība ielūkoties ēkas iekšienē pirms rekonstrukcijas un restaurācijas darbu uzsākšanas, kas plānota jau nākamā gada vidū. Ieeja no plkst. 18.00, uz vietas būs pieejama arī kafejnīca.

Biļetes: https://ticketshop.lv/en/events/4613

Attēlā Simona Orinska (no kreisās) un Sarmīte Meja Kalniņa, publicitātes foto.