18. oktobra Rīgas Domes sēdē tika pieņemts pozitīvs lēmums par ceļa elementu nodošanu bezatlīdzības lietošanā projekta “Riharda Vāgnera nama atjaunošanas darbi (projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība)” realizācijai Riharda Vāgnera ielā 4.

Lai Vāgnera nams atdzimtu, jāīsteno virkne apjomīgu darbu, un tas, protams, nebūtu iespējams bez būvlaukuma iekārtošanas un tuvāko ielu izmantošanas būvdarbu veikšanas laikā. Tas parasti nozīmē arī būtisku finansējuma daļu, kas tiek novirzīta tieši ceļu aizņemšanai.

Šis ir būtisks pienesums projekta īstenošanai, un mēs ļoti novērtējam pilsētas atbalstu šajā ceļā – jau pēc dažiem gadiem Vāgnera teātris pulcēs mūzikas un mākslas cienītājus un kļūs par neatņemamu Rīgas un Latvijas kultūras sastāvdaļu.

Projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana “Rīgas Vāgnera namā”, Riharda Vāgnera ielā 4, Rīgā, LV-1050, atjaunojot un restaurējot Rīgas Vāgnera namu” atbalsta Emisijas kvotu izsolīšanas instruments, Vācijas Ārlietu ministrija, Vācijas vēstniecība Rīgā un Rīgas Dome.